Fitness a zábava v jednej disciplíne, to je unikátny tréningový program Hitspot. Otestujte svoj reakčný čas a vycibrite si reflexy. Svetelné ciele môžete rozmiestniť ľubovoľne v priestore, keďže sú bezdôtovo spojené so základňou. Základom hry je zhasnúť čo najviac cieľov za určitý čas.